Plány do budúcna

Ako všetko v prírode, aj Ekopark Relax stále rastie

Ako ste sa na predchádzajúcej podstránke mohli dočítať, to v akom stave je momentálne Ekopar Relax si vyžiadalo mnoho poctivej
a usilovnej práce. Ale tým sme určite neskončili. V súčasnosti dávame do prevádzky našu krásnu reštauráciu, ktorá je síce
v zlom počasí k dispozícii už teraz, ale zatiaľ sa v nej dá konzumovať len jedlo zakúpené v bufete. Všetko sa ale zmení a dúfame,
že najneskôr v októbri 2014 sa nám podarí spojazdniť aj kuchyňu. Usilovne na tom pracujeme.

Azda najväčší plán do blízkej budúcnosti je vybudovanie 4 chát hneď pri vstupe do nášho Ekoparku. Na mieste, kde sa v súčasnosti
nachádza trávnatá plocha, ktorú lemujú vysadené stromčeky a iné dreviny. Chaty by mali byť dostatočne veľké, aby sa do nich zmestila
aj početnejšia rodina s deťmi. Samozrejme s kompletným vybavením, aby ste sa nemuseli limitovať a pohodlne ste u nás mohli
tráviť aj týždeň, dva a samozrejme pokojne aj oveľa viac :)

Samozrejme, nie na všetko stačí len poctivá a usilovná práca, ale treba aj dostatok financií. My veríme, že sa nám
tieto naše plány a sny podarí zrealizovať v čo najkratšom čase.